Profil Pegawai

NO NAMA JABATAN

1

2

3

4

5

6

Drs. Supardiyono

A. Asron Arfinsie, SH

Hj. Fitriana, SH

Drs. Irwansyah

H. Bakri, S.Sos

Drs. Ahmad Sutomi

Kepala Dinas

Sekretaris

Kabid Pengendalian Penduduk

Kabid Keluarga Berencana

Kabid Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga

Kabid Penyuluhan dan Penggerakan

 

Pimpinan yang pernah menjabat

..-10-1979 s.d 14-8-1893 : dr. H. ZAINAL MAKRUF, DSA

14-8-1983 s.d 22-2-1989 : Drs. USMAN PULO ARO

22-2-1989 s.d 29-7-1991 : M. THOHIR AHMAD, SH

29-7-1989 s.d 20-8-1997 : Drs. H. AZHARI HALIM

21-8-1997 s.d   1-5-1999 : Drs. SOBAN ASMUNI 

2-5-1999 s.d 29-9-2006 : Drs. MAHFUZ ABBAS HUSIN

30-9-2006 s.d 11-1-2009 : Drs. HARUN SOHAR

12-1-2009 s.d 18-5-2009 : Drs. MARZUKI TAMMAH

19-5-2009 s.d 23-4-2013 : Drs. JEMAIN

24-4-2012 s.d 26-8-2013 : H. CHAIDIR MUSTOPA, SH, M.Si

27-8-2013 s.d      -1-2017 : drg. Hj. MIPTA HULUMMI, M.Kes

     -1-2017 s.d      -8-2019 : Drs. Jemain

 4-11-2019 s.d  Sekarang : Drs. Supardiyono